Om Sense Pro Koncept


Om Sense Pro System Projekt AB


Sense Pro System’s våtrums koncept är en del av Sense Pro System Europas utveckling och resultatet är Sense Pro System®, en systemlösning med produkter som har integrerade passiva trådlösa fuktsensor, som har placerats på strategiska platser i produkterna.

 

Med Sense Pro System® produkter innebär det att du kan ta reda på om ditt våtrum är fuktskadad eller ej och dessutom kunna avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen.

 

En robust systemlösning med extremt tunna integrerad fuktsensor som är hållbara och kostnadseffektiva. Inga begränsande batteritider, ger inte ifrån sig någon strålning och har inga andra negativa effekter. Ett koncept som upptäcker fukt i tid.

Kunskap & Trygghet


Sense Pro System Projekt AB färdiga våtrums koncept® är en mätbar- och fuktstabil helhetslösning och där WPS projekterar och ansvarar för hela badrumsrenoveringen.

 

Du som kund får en kontaktperson som samordnar hela projektet. Vi använder oss av endast certifierade projektledare- och montörer, som gör att du kan känna dig trygg med att jobbet blir rätt utfört och du vet i förväg exakt vad ditt nya badrum kommer att kosta och när det kommer att vara färdigt. Tryggt, kontrollerat, håll- och mätbart helt enkelt.

 

Vi gör verklighet av kundens badrumsdrömmar. Med fast offert och tydlig tidplan vet kunden exakt vad det nya badrum kommer att kosta och när det är färdigt. Tryggt och bekvämt och kontrollerbart.

Affärsidé


Idé
Kanske vet du redan hur du vill att ditt nya badrum ska se ut. Annars hjälper vår certifierade och erfarna personal till med tankar och inspiration hemma hos dig som kund.

 

Se ditt nya badrum i 3D
Ditt nya badrum ritas sedan upp i vårt 3D-program för att testa olika designer, produkter, material och färger. Programmet gör det enkelt att se på en mängd olika lösningar.

 

Offert, fast pris och tidplan
Du får en detaljerad, skräddarsydd offert som innefattar rivning, underarbete, produkter, installation, städning och projektledning av hela arbetet. Plus en tydlig tidplan.

 

Planering, installation och genomförande
En våtrumsrenovering kräver en rad olika yrkeskompetenser – elektriker, snickare, målare, plattsättare, golvläggare och rörmontörer.

 

Din kontaktperson ser till att arbetet utförs professionellt, i rätt ordning och att det blir färdigt i tid, med marknadens bästa kvalité- och dokumentations program.

 

Garantier, kontroll, besiktning, inmätning av fuktsensorer
Med Sense Pro Systems® fuktstabila systemlösning innebär att vi kan ta reda på om ditt våtrum är fuktskadad eller ej och dessutom kunna avgränsa omfattningen.

 

Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen.

Vad händer sen?


När alla arbeten är färdiga bokar vi ett möte där vi gemensamt tillsammans med en oberoende besiktningsman går igenom hela badrummet.

 

Vi aktiverar de integrerade sensorerna och lägger upp alla sensorinstallationer
 över Sense Pro Webbaserade Cloud/APP® program för att hålla reda på mätvärden över tid. För att vid en eventuell en skada i framtiden, kunna ta ut statistik och rapporter för att se fuktförändringar i konstruktionen och eventuellt kombinera dessa resultat med andra datakällor för att förstå vad som händer i konstruktionen.

 

Du får generösa garantier på både produkter och utfört arbete.