Vattenskador


Vattenskador

BBN Gruppen har bred kompetens och erfarenhet av att återställa vattenskador samt ett brett kontaktnät med entreprenörer inom samtliga yrkesområden för att vi ska kunna leverera en bra slutprodukt. Vi kan även hjälpa till med försäkringsreglering av av din vattenskada med MEPS, vilket är verktyget som majoriteten av försäkringsbolagen arbetar med.

Smarta lösningar

Med vår yrkeskompetens kan vi utföra fuktsanering med minimal påverkan. När fuktskadan har lokaliserats och omfattningen är fastställd kan vi påbörja delreparationer. Detta innebär att vi oftast kan undvika stora rivningar och långa ledtider vid återställande kan undvikas.

Välkommen att kontakta oss idag på e-mail: info@bbngruppen.se